Skip to main content Skip to footer

Og der er mere endnu …

Udover værdikædesamarbejder står Closing Loops bag en række andre aktiviteter.

Fælles for dem alle er, at de bidrager til at omdanne Danmarks økonomi til en model, hvor ressourcer cirkulerer, og affald minimeres. Målet er at reducere CO2-udslippet og samtidig skabe nye forretningsmuligheder for danske virksomheder.

Modning og matchmaking af pipeline og nye samarbejder

Nogle virksomheder er ikke klar til et værdikædesamarbejde endnu. Men de er på vej.

Closing Loops hjælper virksomheder med at afdække deres muligheder omkring cirkulær økonomi.

Hold øje med siden her – vi vil senere uddybe, hvordan din virksomhed kan være med.

Feasibility checks

Kriser, fx klima og forsyning, sætter normale handelsmønstre og den globale frie konkurrence under pres. Danske små og mellemstore virksomheder kan styrke modstandskraft, konkurrenceevne og vækst via nye grønne løsninger og cirkulær økonomi. 

Men ingen virksomhed kan blive cirkulær alene, da den er afhængig af ressourceinput fra leverandører (upstream) og salg af produkter til kunder (downstream). Samarbejder i værdikæderne er derfor en forudsætning for at omstille din virksomhed til cirkulær økonomi.​

Dygtige eksperter fra en lang række vidensinstitutioner er en del af Closing Loops. Sammen med dem afdækkes det, hvordan virksomheder kan arbejde med cirkulær økonomi. 

Tværgående rådgivnings- og udviklingsforløb

Ved at arbejde målrettet med cirkulær økonomi, kan din virksomhed få et markant og vigtigt løft. For det giver nye udviklings- og forretningsmuligheder, når man arbejder med at minimere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Hold øje med siden her – vi vil senere uddybe, hvordan din virksomhed kan være med.