Skip to main content Skip to footer

Hvad er Closing Loops

Sammen om cirkulære løsninger

Closing Loops er et tæt fællesskab for små og mellemstore danske virksomheder, som sammen med dygtige eksperter finder konkrete cirkulære løsninger i værdikæderne. ​

På tværs af brancher og geografi har deltagerne hinandens ryg. Vi finder nye måder at samarbejde på, som kan føre til både forandring og forretning. ​

Projektet er meget konkret. På tre år skal vi reducere en betydelig mængde CO2 og tonnage.​

Det skal vi hjælpes ad med. For en virksomhed kan ikke omstille sig alene. Værdikæder går på tværs af brancher, og studier viser, at samarbejde fremmer en cirkulær implementering og øger konkurrenceevnen.​

Udover fællesskabet giver Closing Loops et markant og vigtigt løft til de deltagende virksomheder. De arbejder med at minimere ressourceforbrug og affaldsmængder, og får desuden implementeret løsninger, som giver nye udviklings- og forretningsmuligheder.​

Sidst, men ikke mindst: Vi passer på naturens ressourcer og har fokus på, hvad vi kan give tilbage. Samtidig med, at vi skaber forretning for os selv og hinanden.​

Formål

Vi omstiller Danmark

Closing Loops skal bidrage til at omstille Danmark til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi. Det gør vi ved at eksekvere en stærk og effektfuld portefølje af værdikædesamarbejder, som samlet giver et markant bidrag til reduktion af virksomheders ressourceforbrug og affaldsmængder.

Samtidig viser programmet vejen for både danske og internationale aktører til at gøre lignende tiltag. ​

​Vores ambition er at være en vigtig bidragsyder til, at Danmark opnår en bedre cirkulær omstilling og opnår de opstillede klimamål for 2030.​

Hvem står bag?

Vi står bag – sammen med EU

Closing Loops medfinansieres af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. ​

Projektet omfatter brancherne mode/livsstil, fødevarer, byggeri og vand/miljø og følgende operatører står bag programmet:

Et GTS-institut
Rolle: Teknologiske eksperter og fysiske laboratorier - kobling mellem teknologi, forretning og innovation.​

  • Teknologisk Institut​

Fire klyngeorganisationer
Rolle: Identificerer og udvikler værdikædesamarbejder inden for deres faglige områder.​

  • Food & Bio Cluster Denmark​
  • Lifestyle & Design Cluster​
  • We Build Denmark​
  • CLEAN Danmarks Vand- og Miljøklynge​

Fem erhvervshuse
Rolle: Særligt fokus på forretningsudvikling hos de deltagende virksomheder. ​

  • Erhvervshus Sjælland
  • Erhvervshus Hovedstaden
  • Erhvervshus Sønderjylland
  • Erhvervshus Midtjylland 
  • Erhvervshus Nordjylland​