Skip to main content Skip to footer

CBB: Cirkulært Biogent Byggesystem

CØ19

Cirkulært Biogent Byggesystem vil etablere en fuld cirkulær værdikæde af ledende partnere i dansk byggeri med henblik på at realisere et byggeri på 15.000 m2 inden medio 2026.

Formål

Værdikædesamarbejdet vil levere en samlet systemløsning af et fuldt cirkulært og lav-CO2 byggeri. CO2 besparelser realiseres igennem en gennemgribende udnyttelse af biogene og upcyclede materialer, samt design for disassembly og take-back løsninger, der sikrer at komponenter ikke afbrændes efter endt levetid, men kan udnyttes af fremtidige generationer for derved at reducere CO2-aftryk yderligere.

Reduktioner

Værdikædesamarbejdets mål er at opnå samlede CO2-besparelser på op til 7.125 tons CO2 over 50 år, og mulige affaldsbesparelser på 260 tons produktionsaffald, der kan omdirigeres fra afbrænding og deponi over tre år fra 2023 til 2026 og stilles til rådighed som ressource. Vi forventer desuden yderligere besparelse på CO2 og affaldsmængder igennem afledte effekter af værdikædesamarbejdet, såsom mersalg af upcyclede produkter og cirkulære systemløsninger.

 

Et modulært byggesystem for fuldt byggeri

Home.Earth’s Byggesystem er udviklet i samarbejde med Scandi Byg og Nordic Wood Industries’ øvrige selskaber. Det udgør en samlet systemløsning for fuldt byggeri og består af modulære og præfabrikerede elementer. Det kombineres med EFFEKTs erfaringer med design for disassembly på råhus, facade, og aptering og a:gains ekspertise inden for industriel upcycling. 

Værdikædesamarbejdet vil yderligere skalere og optimere brugen af biogene og affaldsbaserede materialer fra a:gains cirkulære udviklingsportefølje, samt udvikle digitale materialepas (inkl. sporbarhed) på udvalgte produkter for at muliggøre skalerbare take-back-ordninger.

På vej

Vi regner på tallene

Projektets output vil være

  1. en fuldskala mock-up, der demonstrerer råhus, facadeløsninger, aptering og isolering 
  2. cirkulær produktudvikling og tests, der muliggør leverance af 
  3. en cirkulær og biogent optimeret systemløsning til et Home.Earth-byggeri, planlagt til opførelse medio 2026.   

7.125 tons CO2

Besparelse på CO2/CO2 equivalent

Partnere

EFFEKT 
Home.Earth 
Scandi Byg 
Nordic Wood Industries 
a:gain 

Periode

1. september 2023 – 31. maj 2026


Projektledere

Jonas Ernst Søndergaard 
Tue Hesselberg Foged

E-mail: thf@effekt.dk
Tlf. 26 28 28 68