Skip to main content Skip to footer

Genanvendelse af kasseret tekstil fra sygehusvaskerier

CØ59

Projektet eksperimenterer i hele værdikæden med nye løsninger. Både til at udnytte tekstilaffald som ny ressource og at forlænge levetiden af tekstiler, der normalt bliver brændt. 

Formål

Vores mål er at udnytte kasserede tekstiler i endnu højere grad, hvilket reducerer behovet for at producere nye tekstiler. For nye tekstiler kræver meget mere vand og energi – og udleder mere CO2 ved produktion fra bunden end genbrug og genanvendelse af materiale, der allerede er produceret.

Fra udslidt kittel til lækker taske

Værdikæden består af:

  • Indsamling af ”affalds”-tekstiler
  • Sortering
  • Skæring/klip
  • Farver
  • Syning

Desuden en anden strøm af affald, der efter sortering indgår i nye beklædningsprodukter.  

Virksomheden Amolia aftager i dag kasseret tekstil fra sygehusvaskerier i Region Sjælland. Fx kitler, hospitalstøj m.m. Frem for at disse materialer bliver brændt, upcycler Amolia de udtjente tekstiler og fremstiller pudebetræk, tasker og andre nye produkter.

Tekstilet sorteres, og noget kan umiddelbart bruges til nye produkter. Men andet er i så dårlig stand, at det sendes videre til NewRetex, som har udviklet et sorteringsanlæg og kan klargøre affaldet til genanvendte materialer/fibre.

 

For optimal udnyttelse er det vigtigt at etablere stærke partnerskaber og samarbejde på tværs af hele værdikæden. I dette projekt udforskes metoder til at maksimere udnyttelsen af restprodukter. Samarbejdet med Region Sjælland har fokus på at forlænge levetiden af sygehustekstiler. Dette gøres sammen med leverandøren af tekstiler, Borch Textile, som får data og indsigt i slid og hvordan udnyttelsen til redesign kan se ske i højere grad end i dag. 

Der afholdes workshops og laves dataindsamling af det kasseret tekstil, som Amolia gennemgår. 

Samarbejdet vil investere i teknologier og processer, der gør det muligt at udnytte tekstilaffaldet på en effektiv måde, så den samlede miljøpåvirkning reduceres.

Textile Pioneers udvikler nye produkter af mekanisk genanvendte fibre, der spindes til nye garner og derfra til nye produkter. Textile Pioneers skal aftage det sorterede affald fra NewRetex. De skal ligeledes aftage produktionsrester fra Borch Textile. 

Borch Textile producerer arbejdstøjet til sygehusene og skal gennem dette samarbejde dels reducere spild ved at sende produktionsafskær til Textile Pioneers, dels forbedre deres egne produkter med ny viden om hvad der egner sig bedst til upcycling samt afsøge brug af genanvendte fibre i nye produkter. 

Reduktioner

På vej

Vi regner på tallene

På vej

Vi regner på tallene

Partnere
AMOLIA ApS – Region Sjælland 
BORCH TEXTILE GROUP A/S
- Region Sjælland 
Region Sjælland - Region Sjælland 
New Retex – Region Midtjylland 
Textile Pioneers ApS
– Region Hovedstaden

Periode

01. januar 2024 – 31.december 2026


Projektleder

Rikke Thykier
Direktør, Amolia APS, 

E-mail rikke.t@amolia.dk
Tlf. +45 42 67 57 10

 

Vil du vide mere?

Følg Closing Loops på LinkedIn og hør løbende nyt fra programmet og dette projekt.