Skip to main content Skip to footer

Smukfest - Cirkulær festival

CØ02

Med projektet ønsker vi at udvikle og implementere cirkulære løsninger, der kan sikre mindre affald og mere genanvendelse på Smukfests campingarealer. Særligt har vi fokus på de store mængder campinggrej - telte, luftmadrasser og campingstole, der går i stykker og efterlades, når festen slutter.

Formål

Værdikædepartnerskabet arbejder sammen med startupvirksomheder og festivalernes brancheorganisation på at udvikle og implementere nye campingløsninger, hvor cirkularitet, deleøkonomi, materialeoptimering, reparation og genanvendelse mv. er integreret.

På den måde er målet at stille løsninger til rådighed for festivalgæsterne, som kan erstatte ”køb-og-smid-væk-forbruget”.

Projektet skal sikre en markant reduktion af CO2-udledning, ressourceforbrug og affaldsmængde på området. Ligesom det skal bidrage til Smukfest´s målsætning: ”90% af alt affald fra festivalen sorteres til genanvendelse i 2029”.

Reduktioner

På vej

Vi regner på tallene

På vej

Vi regner på tallene

Cirkulær inspiration til festivalbranchen

Som en af de toneangivende festivaler i Danmark, vil vi med dette værdikædesamarbejde understøtte udviklingen af cirkulære campingløsninger til festivalbranchen. Med projektet stiller vi Smukfest til rådighed som en platform, hvor startupvirksomheder kan udvikle, teste og implementere løsninger, der kan skaleres og inspirere festivalbranchen bredt.

Fakta

Efter festivalen 2022 sendte Smukfest 506 tons affald til forbrænding og 21 tons til deponi. I alt 21% af den samlede affaldsmængde. 79% blev genanvendt. Affald til forbrænding og deponi svarer til en samlet CO2-udledning på ca. 500 tons. Det er denne mængde, der ønskes reduceret betragteligt med dette projekt. 

Partnere

Skanderborg Festivalklub 
Dansk Affaldsminimering
Econet
Gibo Plast
Dansk Live

Periode

1. januar 2024 – 30. juni 2026


Projektleder

Bæredygtighedskoordinator Cathrine Bianca Christensen

E-mail cathrine@smukfest.dk 
Tlf. 71200060